Projekce

Projekce - AIR TECHNIC Clima

Projekční oddělení firmy AIR TECHNIC Clima s.r.o. pro zákazníky zabezpečuje komplexní projektové a inženýrské služby od koncepčních návrhů a studií přes všechny projektové stupně až po zpracování projektů pro realizaci. Samozřejmostí je i zajištění veškerých dokladů pro zahájení, provádění, projednání a ukončení staveb.

Prioritou firmy je zajištění kvalitních projektů pro vlastní realizace, ale vzhledem k dostatečné kapacitě projekce, nabízí firma své projekční kapacity i na zakázky, které nerealizuje.

Většina pracovníků projekce jsou projektanti s dlouhodobou praxí v projektování a inženýrské činnosti.

V profesích, které přímo navazují na výše uvedené oblasti a které firma AIR TECHNIC Clima s.r.o. nepokrývá svými zaměstnanci, disponuje bohatou databází vyzkoušených a kvalitních subdodavatelů. Jedná se o profese elektroinstalace, M+R, akustika, stavba, statika a ocelové konstrukce.